Access is denied bij starten service

Vandaag had ik een issue met het starten van een service onder een ander account. Ik kreeg steeds de melding ‘Access is denied’.

Het is goed te weten dat het ging om een account Access is Denied by starting service uit een domein in een ander Active Directory Forest. Het account zit in domein Forest1DomainA. De server in domain Forest2DomainA. Tussen de domeinen is een One Way Trust omgezet. In de eventvwr staan geen error’s.

De oplossing was om geen gebruik te maken van de User Principal Name (UPN) maar van de SamAccountName. User@Forest1DomainA.local werkt dus niet, maar Forest1DomainA\User werkt wel.

Geef een reactie