The remote name could not be resolved: ‘nexus.microsoftonline-p.com’

Bij het opzetten van een Azure AD Connect configuratie met een bestaande ADFS server kreeg ik de volgende foutmelding: [15:02:17.121] [ 21] [ERROR] An error occurred while executing the ‘Update-MsolFederatedDomain’ command. The remote name could not be resolved: ‘nexus.microsoftonline-p.com’ Exception Data (Raw): Microsoft.Online.Deployment.PowerShell.PowerShellInvocationException: An error occurred while executing the ‘Update-MsolFederatedDomain’ command. The remote name could

read more…